Om Snabbanalysmetoden

Boken innehåller en analys av ett historiskt konstverk för att belysa relevansen med denna nya metod i dagens it-samhälle. Man använder sig av internet för att samla fakta och information. Man kan naturligtvis kombinera med ett klassisk tillvägagångssätt där böcker och andra handfasta texter utgör basen för informationssökandet. Resultatet visar att båda sökvägarna har sina fördelar, där internetbaserade sökvägar lämpar sig bäst vid museibesök, studiecirklar och skolarbete, och bokstudierna för djupare forskning. Själva grundmetoden är den samma dock, oavsett vilka informationskanaler man väljer. Snabbanalysmetoden är också användbar för analyser av till exempel opera, teater och litteratur. Genom att använda smartphones och läsplattor, kan du nå en fullt godtagbar slutsats och du kommer även att kunna göra en rimlig tolkning på en mycket kort tid.