Om Carl Larsson & Evigheten


Carl Larsson, en folkets filosof som målade med breda kulturhistoriska penseldrag.

Konstvetaren Mats David Ranaxe tar er med på en svindlande odyssé genom konstens historia, med utgångspunkt i Carl Larssons konstnärskap. Det blir en färd bland religioner, esoterik, ockultism och gömda tecken, och under resans gång avslöjas tidigare okända sidor hos vår kända idyllmålare. Dolda historier, gåtor och mysterier avslöjas i Carls stora dekorationer i flera av Sveriges nationalbyggnader. Fakta kommer fram som ger nya teorier kring Carl Larssons egentliga vilja med sin konst och varför han byggde sin stora målarstudio i Sundborn. Denna bok ställer mycket man hittills trott sig veta om ”hela Sveriges farbror” och glade gamäng på huvudet.

Är bilden av vår folkkäre Carl Larsson, som lockar mellan femtio och sextiotusen besökare varje sommar till Sundborn i Dalarna, den ”sanna” bilden? Hade han kanske något annat att säga med sin konst? Något som berättar mer än de så kända idyllbilderna av familjen? Ville han förmedla en bredare och djupare kunskap om kultur till allmänheten? Han målade sina visioner av forntidens gudar och gudinnor, ärofulla kungar, heroiska konstnärer och författare. Kanske var hans förhoppning att detta skulle ge honom en plats bland de odödliga. Kan detta ha varit hans egentliga mål i livet?

I alla sina egna texter, brev och kåserier, av vilka de flesta är märkvärdigt självutlämnande och idealistiska, uppvisar Carl Larsson en kulturhistorisk och kulturell allmänbildning med hög samtidsforsknings- och filosofisk kunskap. I sitt bibliotek samlar han tusentals böcker i de flesta ämnen; ”allt från Homeros till doktorerna Lagerlöf och Heidenstam” som han själv uttrycker det.