Carl Larsson & Evigheten

Läsarkritik

"Jag tycker att Mats Ranaxes bok var en kul bok att läsa. Mycket alllmänbildande och gav mersmak till att dyka ner i hans litteraturhänvisningar. Angreppssättet att gå igenom biblioteket är djärvt och att dra slutsatser av det är ännu djärvare och mycket intressant!/.../Jag tilltalas av bredden på ämnesområdet, men det beror ju på innehållet i biblioteket till stor del. Fast han gräver fram basfakta i tid och rum i ämnena på ett tilltalande sätt. Jag tycker mig känna igen CL i detta. Från hans egna skriverier. Genomgången av de monumentala målningarna (triptyken, Dramaten, Nationalmuseum, Korum och kanske någon mer som jag glömt) var jäkligt bra. Som novis på de flesta områden Mats Ranaxe behandlar kan jag ju inte uttala mig om fakta utan sväljer det med hull och hår tills vidare. Så snävar berättelsen in för att handla om ateljén och "kyrkorummet." Fan tro´t! Varför inte! Jag uppfattar att Mats Ranaxe uttrycker sina teorier som sina egna och det är bra. Lämnar utrymme för funderingar och bemötande. Jag tycker att boken skapar en bakgrund till den personliga bild jag har av CL. Hans djup. Tvivel....Men att det var så mycket…..Snyggt jobbat!"                                                                           Magnus Hård af Segerstad