Metamorphos

(Ej publicerad ännu!)

Metamorphos omslag

Arthea hamnar i en osannolik värld av extrem rikedom och drömmar om den eviga ungdomen. Forskningen är på väg att få ett genombrott inom livdstidsförlängande genmanipulation och stäng diet och Arthea och hennes vänner finner sig tvungna att försöka lösa en mycket farlig konflikt mellan idealism och den penninghungriga läkemedelsbranchen. Artheas pappa Hans Erik har börjat intressera sig för den romantiska litteraturen och snart befinner de sig i en härva av hemliga sällskap och finkulturell korruption och allt verkar oupplösligt förknippad med den mest kända av romantikens romaner: Frankenstein av Mary Shelley.