Equilibrium

(Under arbete)

Arthea och hennes vänner är normala skeptiker till UFO's och utomjordingar, men allt är inte vad det verkar och som de kommer att upptäcka är denna subkultur av troende, forskare och författare är en hel värld i sig med anhängare och förespråkare ända upp regeringskretsar. De religiösa institutionerna i världen är inte så intresserade av att fler hänger sig till denna tro på att vi har är besökta av utomjordingar och flera av dem, bl a den Romersk katolska kyrkan kämpar emot i hemlighet. De har sin hemligaste agent på fältet och han lyckas efter många år av förberedelser infiltrera ett arbetslag som ska till Groom lake i Nevada eller som det kallas i konspirationsteoretiska kretsar: Area 51