Ellipsis

Efter ett katastrofalt uppsatsseminarium möter Arthea vetenskapsmannen Adrian Fox vid en paneldebatt om kopplingar mellan religion och dagens partikelfysik. Han är en mycket ung professor i teoretisk fysik, som är där för att berätta om sitt arbete med Higgs boson, eller  "gudspartikeln" som den kallas i media.

Debatten utsätts för ett attentat och Arthea och Adrian flyr. De får hjälp av Artheas pappa Hans Erik och hennes bästa vän Fadime, och de finner sig snart indragna i en jakt där de är byten för såväl ultrakonservativa katolska grupper med Vatikanen i bakgrunden som vill stoppa att kunskapen om Higgs boson kommer ut, som kriminella grupper som vill komma åt det guld som i hemlighet har lagrats i CERN's laboratorium för att användas i experimenten.

När Adrian kidnappas av en av de kriminella grupperna, samtidigt som en professor på CERN dör och en forskningsassistent kidnappas, får Artheas grupp hjälp av en kriminalinspektör i Genève och en poliskonstapel i Uppsala. Även de blir en del i Artheas försök att rädda livet på Adrian Fox och den kidnappade forskningsassistenten, samt stoppa den stora stölden.

Via många gåtor och koder, tar sig Artheas grupp ner i laboratoriet i CERN. Där nere avslöjas både kriminalinspektörens och de olika kriminellas bakgrund och avsikter, och mycket visar sig inte vara som det verkar på ytan.

 Faktasida 1